تاریخچه

 مرکز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد. تأسیس مركز در شرایطی اتفاق افتاد كه حجم بالایی از پرونده‌های حقوقی و كیفری در محاكم قوه قضاییه تلنبار شده بود. انحصار خدمات وكالت و مشاوره حقوقی، تعداد اندك وكلا، حق‌الوكاله‌های بالا و عدم توانایی عموم مردم در استفاده از خدمات وكلا، عدم تناسب میان تعداد كارشناسان رسمی و حجم كارهای مربوطه از جمله ویژگی‌هایی بود كه در هنگام تأسیس مركز برجسته شده بود. از سوی دیگر، حجم بالایی از فارغ‌التحصیلان گرایش‌های مختلف حقوق در سطوح گوناگون آمادگی پاسخ به نیاز كشور را داشته اما بستری برای ارائه خدمات آنها وجود نداشت.
 
در چنین شرایطی، قوه قضائیه اجازه پیدا كرد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های كارشناسی اقدام نماید و سنگ بنای «مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» در قانون مذكور نهاده شد. این مركز كه بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب رئیس قوه قضاییه در حوزه ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وكالت فعالیت می‌كند، به موجب قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا كرد.
 
در طول سال‌ها فعالیت مركز، وكلا و كارشناسان بسیاری مشغول به فعالیت شدند و خدمات گسترده‌ای از این طریق به مردم شریف ایران ارائه گردید. ارائه خدمات معاضدتی به بخش عظیمی از مردم، نقش آفرینی در حمایت از حقوق مردم در دعاوی مختلف، كاهش تعرفه‌های وكالت و نیز اشتغال جمع كثیری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف به ویژه حقوق بخشی از خدمات این مركز می‌باشد كه در راستای تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضائی و تحقق اصول ۳۵ و ۱۵۶ قانون اساسی صورت می‌گیرد.