گروههای کارشناسی

گروه های کارشناسی

گروهای ده گانه کارشناسی

۱-آب و معادن
امور آب

امور معادن

 

۲-اموال منقول و نفقه
اشیاء نفیسه،عتیقه و احجار کریمه

تعیین نفقه

لوازم خانگی و اداری

 

۳-امور پزشکی
پزشکی

پزشکی،پیراپزشکی و دندانپزشکی

علوم آزمایشگاهی

مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

۴-امور مالی
امور اقتصادی و بازرگانی

امور بانکی

امور مالیاتی

بورس و اوراق بهادار

حسابداری و حسابرسی

امور بیمه

 

۵-امور وسائط نقلیه
وسائل نقلیه موتوری زمینی و تصادفات

 

۶-راه و ساختمان و نقشه برداری
امور ثبتی و ارزیابی املاک

برنامه ریزی شهری

راه و ساختمان و نقشه برداری

راه و ساختمان

نقشه برداری

معماری داخلی و تزئینات

۷-صنعت و فن
برق،الکترونیک و مخابرات

برق ماسین و تاسیسات کارخانجات

تاسیسات ساختمانی

صنایع گاز و گاز رسانی

کامپیوتر(رایانه و فناوری اطلاعات)

جرائم رایانه ای

نساجی و رنگریزی

۸-فنون و هنر
تشخیص اصالت خط،امضاء و اثر انگشت

۹-کشاورزی و منابع طبیعی
حفاظت محیط زیست

دامپروری،شیلات و دامپزشکی

جنگل و مرتع

زراعت و اصلاح نباتات

کشاورزی و منابع طبیعی

محصولات دامی

 

۱۰-امور اداری و خدمات عمومی
امور تعاونی ها

امور گمرکی

روابط کار و کارگری

روابط کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

زبان انگلیسی

زبان عربی

ثبت شرکت ها،علائم تجاری و اختراعات