دستورالعمل تشکیلات و وظایف هیات مدیره

فصل اول- کلیات

ماده ۱- هدف

به استناد ماده ۳ آیین‌نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه و به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این دستورالعمل، شورای عالی وکلا و شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز و مراکز استانی وکلا و مراکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک به شرح این دستورالعمل تشکیل و اداره می‌گردند.

ماده ۲- اصطلاحات

واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معاني مشروح ذیل به كار مي رود:

 1. مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
 2. آیین نامه مرکز: آیین نامه مصوب ۹۷/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
 3. دستورالعمل: دستورالعمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری؛
 4. شورای عالی: شورای عالی وکلا و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مرکز؛
 5. مراکز استانی: مراکز استاني وکلا و مراکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری؛
 6. مرکز استان: مرکز استانی وکلا و مرکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری؛
 7. هیأت نظارت بر انتخابات: هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی؛
 8. هیأت اجرایی: هیأت اجرایی انتخابات؛
 9. پروانه: پروانه وکالت، کارشناسی و کارآموزی.

 

 

ماده ۳ تفسیر دستورالعمل

هر گونه تفسیر در خصوص مفاد مندرج در این دستورالعمل توسط «کمیسیون استعلامات مرکز» پس از أخذ نظر از «کمیسیون تدوین مقررات مرکز» صورت می‌پذیرد.

 

فصل دوم – مراکز استاني وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

 

مبحث اول- کلیات

ماده ۴– شخصیت و هدف از ایجاد مراکز استانی

مراکز استاني به عنوان نهاد حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و تحت نظارت مرکز به منظور تمشیت امور وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و با هدف ارائه خدمات شايسته به مردم، دستگاه قضایی، ادارات، نهادها و اعضای وکیل و کارشناس به تفکیک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

تبصره- مراکز استانی می‌توانند با هماهنگی مرکز در برخی از شهرستان‌های استان دفاتر نمایندگی تأسیس کنند.

ماده ۵– وظايف و اختيارات مراکز استانی

وظايف و اختيارات مراکز استانی حسب مورد عبارت است از:

 1. اداره امور راجع به وکلا و کارشناسی رسمی و نظارت بر عملکرد حرفه‌ای و رفتاری دارندگان پروانه‌هاي وكالت و كارشناسي و کارآموزان در سطح استان جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور؛
 2. تعامل سازنده با دادگستري‌ها، ادارات و دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي در سطح استان در چارچوب سیاست‌های مرکز؛
 3. برگزاري دوره­هاي کارآموزي و صدور پروانه کارآموزي، وکالت و کارشناسی به داوطلبين واجد شرايط قانوني پس از تأیید مرکز و برگزاری آزمون­های حین کارآموزی و اختبار مطابق تشریفات مقرر؛
 4. درخواست تعقيب مرتکبان تخلفات انتظامی از مراجع انتظامی مرکز؛
 5. برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي ارائه معاضدت قضايي از سوي وکلا و کارشناسان؛
 6. اجراي مصوبات مرکز، شورای عالی و هیأت نظارت در سطح استان؛
 7. انجام تمهیدات لازم جهت ارتقاي سطح علمي و عملي کارآموزان، وکلا و کارشناسان رسمی و برگزاري دوره‏هاي آموزشي مطابق برنامه و سیاست‌های شورای عالی و معاونت آموزش؛
 8. انتشار كتب و نشريات حقوقي و تخصصی با هماهنگی معاونت پژوهش و توسعه حقوقی (کمیسیون انتشارات مرکز)؛
 9. ارائه خدمات رفاهی، ورزشی و سایر خدمات مورد نیاز اعضاء در سطح استان؛
 10. انجام ساير امور مقرر در قوانين و مقررات مرکز و اموری که مطابق قانون برعهده اتحادیه‌های صنفی می‌باشد، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات مرکز ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده ۶– ارکان مراکز استانی

مراکز استانی از ارکان ذیل تشکيل مي‏شود:

 1. مجمع عمومي؛
 2. هيأت مديره؛
 3. بازرسان؛
 4. دادگاه و دادسرای انتظامی.

ماده ۷– حدنصاب تشکیل مراکز استانی

حد نصاب لازم برای تشکیل هریک از مراکز استانی در هر استان، وجود ۱۰۰ عضو دارای پروانه فعال در استان می‌باشد.

تبصره ۱- عضو دارای پروانه فعال کسی است که پروانه وی معتبر بوده و در وضعیت تعلیق یا تودیع نبوده و مطابق مقررات تمدید شده باشد.

تبصره ۲- در صورتي كه تعداد اعضاي فعال در هر استان جهت تشکیل مرکز استان به حد نصاب نرسد، يكي از مراكز استاني همجوار، به تشخيص رئیس مركز، انجام وظايف مرکز استان در اين استان‌ها را برعهده خواهد داشت و اعضای فعال در استان مزبور دارای همان حقوق و تکالیف سایر اعضای مرکز استانی همجوار می‌باشند.

 

مبحث دوم- مجمع عمومي

ماده ۸ – اعضای مجمع عمومی

مجمع عمومي مراکز استانی حسب مورد از کارشناسان و وکلای عضو مرکز در استان مربوطه که دارای پروانه فعال باشند و همچنین کارآموزان وکالت تشکيل مي‏شود.

ماده ۹– اداره جلسات مجمع عمومی

اداره جلسات مجمع عمومی جهت انجام وظایف مقرر برعهده هیئت رئیسه مجمع خواهد بود. بازرسی که بیشترین رأی را در انتخابات تعیین بازرسان هیات مدیره کسب نموده، رئیس مجمع، بازرس دوم به عنوان نایب رئیس، یک دبیر و سه نفر ناظر به انتخاب اعضای حاضر در مجمع عمومی ارکان هیئت رئیسه مجمع را تشکیل می‌دهند.

تبصره ۱- در صورت عدم حضور هر یک از بازرسان فوق، نماینده واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز جایگزین وی خواهد شد.

تبصره ۲- هر عضو تنها می‌تواند از طرف یکی از اعضا وکالتاً، در مجمع شرکت و در تصمیم گیری مشارکت نماید. در این صورت وکالتنامه اصیل و وکیل باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از برگزاری جلسه در پروفایل شخصی آن‌ها در سامانه مربوطه ثبت گردد.

ماده ۱۰- برگزاری جلسات مجمع عمومی

جلسات سالانه مجمع عمومي جهت انجام وظایف مقرر با حضور نماینده شورای عالی و نماینده واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز در سه ماهه اول سال مالی برگزار مي‌شود. در صورتی که انجام وظایف مزبور مستلزم تداوم جلسه مجمع عمومی باشد، جلسه مزبور ادامه خواهد یافت.

تبصره۱- رئیس هیأت مدیره مرکز استان موظف است ضمن أخذ مجوزهای لازم از واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز،  یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، از طریق انتشار اطلاعیه در پایگاه اینترنتی مرکز استان و ارسال پیامک به اعضا نسبت به دعوت از آن‌ها اقدام کند. در صورت عدم دعوت رئیس هيأت مديره براي تشكيل مجمع عمومي جلسه مجمع عمومي به دعوت بازرسان برگزار خواهد شد.

تبصره ۲ـ جلسات مجمع در نوبت اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم تشکيل جلسه با نصاب مزبور به دعوت رئیس هیأت مدیره جلسه تجدید و در نوبت دوم با هر تعداد رسميت مي‏يابد. مصوبات مجمع عمومی با رأی اکثریت مطلق حاضرين معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱  وظایف مجمع عمومی

وظایف و صلاحیت‌های مجمع عمومی عبارتند از:

 1. استماع و بررسی گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد هیأت مدیره و مرکز استان؛
 2. استماع گزارش بازرسان؛
 3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه مرکز استان؛
 4. بررسی و تصویب برنامه و خط مشی مرکز استان به پیشنهاد هیأت مدیره؛
 5. تصویب أخذ وام و تسهیلات و انجام سرمایه‌گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره؛
 6. انتخاب مؤسسه حسابرسی رسمی مستقل با پیشنهاد هیأت مدیره؛
 7. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف مراکز استانی توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار می‌گيرد.

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است یک نسخه از کلیه اسناد و مدارک به همراه صورتجلسه و مصوبات مجمع عمومی، برای واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ارسال کند.

تبصره ۲- در صورت عدم تصویب برنامه و خط مشی توسط مجمع، موضوع مزبور به همراه کلیه مستندات و توضیحات لازم جهت اتخاذ تصمیم نهایی از طریق رئیس جلسه به واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ارجاع خواهد شد.

تبصره ۳- نحوه اداره جلسات و ترتیب صحبت اعضای مجمع عمومی درخصوص موضوعات دستور جلسه و شیوه تصمیم گیری و ارائه گزارشات در اختیار هیأت رئیسه خواهد بود.

 

مبحث سوم- هيأت مديره

ماده ۱۲- تشکیل هیأت مدیره

هیأت مدیره مراکز استانی توسط اعضای مرکز استان و از طریق انتخابات مطابق این دستورالعمل و برای مدت ۳ سال با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

تبصره- عضویت اعضا در هیأت مدیره‌ به عنوان عضو اصلی برای بیش از یک دوره متوالی (مجموعاً دو دوره سه ساله) ممنوع است. درصورتی که عضویت عضو اصلی در هیأت مدیره کمتر از نصف همان دوره طول بکشد، دوره مزبور در محدودیت بیش از یک دوره متوالی ملاک قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۳- جانشینی هیأت مدیره

در صورتي كه انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير افتد و یا پس از تشکیل مطابق مقررات این دستورالعمل منحل گردد، تعدادی از اعضای مرکز استان یا یکی از مراکز استانی دیگر به تشخیص رئیس مرکز تا تشكيل هيأت مديره جديد وظایف هیأت مدیره را برعهده خواهند داشت.

ماده ۱۴- تعداد اعضای هیأت مدیره

تعداد اعضای هیأت مدیره مراکز استانی بر اساس تعداد اعضای مرکز استان، به شرح ذیل می‌باشد:

الف- استان‌های دارای حداکثر ۶۰۰ عضو دارای پروانه فعال: پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل؛

ب- استان‌های دارای ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ عضو دارای پروانه فعال: هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل؛

پ- استان‌های دارای بیش از ۱۲۰۰ عضو دارای پروانه فعال: نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل؛

ت- استان تهران: یازده عضو اصلی و چهارعضو علی البدل.

ماده ۱۵- برگزاری اولین جلسه هيأت مديره و تعیین هیأت رئیسه

اولين جلسه هيأت مديره پس از قطعی شدن نتایج انتخابات و صدور احکام اعضای جدید از سوی رئیس مرکز، با دعوت رئیس هیأت اجرایی و با حضور اعضای جدید هیأت مدیره و بازرسین تشکیل و توسط رييس سني جلسه به همراه يك منشي كه جوانترين عضو هيأت مديره مي‌باشد و هم چنين يك ناظر از سوی دادگستری کل استان اداره خواهد شد. اعضای هیأت مدیره در این جلسه از میان خود هیأت رئیسه را مرکب از یک نفر به‌عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر مسئول مالی به طور کتبي و با رأي مخفي انتخاب مي‏کنند.

تبصره ۱- نتایج انتخابات هیأت رئیسه برای واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ارسال می‌شود.

تبصره ۲- اعضای هیأت رئیسه برای یک سال انتخاب خواهند شد.

تبصره ۳- براي انتخاب اعضای هیأت رئیسه، رأي اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) تمام اعضاي اصلي هيأت مديره در دور اول و در صورت عدم حصول نتيجه برای یک یا چند نفر از اعضا، رأي اكثريت نسبی آنان در دور دوم (در همان جلسه) ملاك است. در دور دوم، رأی‌گیری میان دو نامزدی که بیشترین رأی را کسب نموده‌اند خواهد بود. در صورت تساوي آراء براي انتخاب اعضای هیأت رئیسه، اولويت با فردي است كه بيشترين رأي را در انتخابات كسب كرده باشد.

تبصره ۴- هرگاه در طول دوره هیأت مدیره، حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره نسبت به عملکرد هریک از اعضای هیأت رئیسه اعتراض داشته باشند، مراتب به همراه اسناد و مدارک مربوط نزد واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ثبت خواهد شد و با اعلام واحد مزبور موضوع در دستور جلسه هیأت مدیره قرار خواهد گرفت و با حضور نماینده واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز، پس از صحبت موافقین و مخالفین و عضو مورد اعتراض، عزل عضو مزبور به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت اکثریت مطلق کل اعضای اصلی هیأت مدیره، عضو مزبور پس از تایید واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز از عضویت در هیأت رئیسه عزل اعلام خواهد شد.

تبصره ۵- هریک از اعضای هیأت رئیسه می‌تواند از عضویت در هیأت رئیسه استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب هیأت مدیره و تأیید واحد بازرسی و امور استان­های مرکز است. عضو باید تقاضای استعفای خود را به عنوان رئیس هیأت مدیره و همچنین بازرس مرکز استان بنویسد و رونوشت آن را به واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ارسال نماید. پس از وصول درخواست استعفا، در جلسه بعد ابتداء تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس عضو متقاضى استعفاء توضیحات خود را ارائه خواهد داد و سپس درصورت وجود، یک نفر نیز به عنوان مخالف صحبت خواهد نمود و پس از آن رأى‏گیرى به‌عمل مى‏آید.

تبصره ۶- در صورتی که به هردلیل اعم از فوت، عزل، استعفا، تودیع پروانه و غیره عضویت عضو هیأت رئیسه خاتمه یابد، انتخاب جایگزین وی در جلسه بعد مطابق تشریفات مقرر به عمل می‌آید. در این صورت، مدت عضویت عضو جدید تا انتهای همان دوره هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۶- تحویل هیأت مدیره

پس از تعیین اعضای هیأت رئیسه جدید، رئیس هيئت مديره قبلي موظف است حداکثر ظرف یک هفته، ضمن تشكيل جلسه با حضور نماینده شورای عالی، نماینده واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز، اعضای هيئت مديره و بازرسین جديد، گزارش عملكرد خود را كتباً ارائه و محل كار، دفاتر، اسناد، اموال، اشياء، دسته چك و مهرهاي مرکز استان را با تنظيم صورتجلسه به هيئت مديره جديد تحويل دهد و گزارش مالي و آخرين موجودي حساب‌ها را كه توسط بازرسين سابق تائيد شده باشد، اعلام و ترتيب انتقال آن‌ها را با رعایت کلیه تشریفات قانونی فراهم كند.

ماده ۱۷- جلسات هیأت مدیره

جلسات هيأت مديره پنج، هفت، نه و یازده نفره با حضور نصف به علاوه یک نفر اعضاء اصلي رسميت مي‏يابد و در صورت عدم حصول نصاب مذكور، جلسه تجديد مي‌شود. مصوبات هيأت مديره تنها با اکثريت مطلق آراء اعضاي اصلي هيأت مديره كه در جلسه حاضرند اتخاذ مي‏شود.

تبصره ۱ – جلسات هيئت مديره بايد حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل و خلاصه مذاكرات و مصوبات در صورتجلسه درج و به امضای حاضران برسد و ظرف یک هفته از تاریخ جلسه به همراه خلاصه مذاکرات به بازرسی و امور استان‌های مرکز ارسال گردد و پس از تایید واحد مذکور در پایگاه الکترونیکی مرکز استان منتشر گردد.

تبصره ۲- واحد بازرسی و امور استان‌ها مکلف است مغایرت احتمالی مصوبات هیأت مدیره را با قوانین و مقررات مرکز حداکثر ظرف یک هفته به مرکز استان اعلام نماید. عدم اعلام به منزله تأیید مصوبات صورتجلسه هیأت مدیره می‌باشد.

ماده ۱۸- وظایف هیأت مدیره

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

 1. اجرای مصوبات مجمع عمومی؛
 2. اداره امور مرکز استان؛
 3. انجام کلیه امور اداری جهت استمرار فعالیت اعضاء مرکز استان با هماهنگی کمیسیون‌ها و معاونت‌های ذی ربط در مرکز؛
 4. تصویب بودجه سالانه و ارائه به مجمع عمومی؛
 5. وصول درآمد و انجام هزینه­ها (تخصیص اعتبار) براساس بودجه سالانه، جهت امور مرکز براساس قوانین و مقررات؛
 6. تهیه برنامه و خط مشی آتی مرکز استان و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب؛
 7. تهیه صورت‌هاي مالي و ارائه آن به بازرسان، حسابرس رسمی و مجمع عمومی؛
 8. اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول مرکز استان، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانين و مقررات مربوط و آیین‌نامه‌های ابلاغی؛
 9. ارائه پیشنهاد أخذ تسهیلات و وام از مراجع قانونی و یا سرمایه‌گذاری از محل منابع در اختیار، به مجمع عمومی جهت تصویب؛
 10. اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک­ها به نام مرکز استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز؛
 11. تهیه گزارش­هاي سالیانه مرکز استان جهت ارائه به مجمع عمومی؛
 12. تصويب تعداد پست‌های استخدامی مورد نیاز مرکز در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی؛
 13. تصويب ارجاع دعاوی و اختلافات مرکز استان به داوری و صلح دعاوی با هماهنگی اتاق داوری مرکز؛
 14. رسیدگی به اختلافات وکلاء، کارشناسان و کارآموزان با یکدیگر؛
 15. جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف شئون شغلی اعضاء مرکز استان؛
 16. بررسي اوليه شكايات اشخاص از وكلاء يا كارشناسان و سعي در ايجاد سازش در صورتي‌كه موضوع فقط جنبه خصوصی داشته باشد با هماهنگی اتاق داوری مرکز؛
 17. ایجاد كميسيون‌های مورد نياز مرکز استان با هماهنگی واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز و تعيين اعضاي آن؛
 18. تقسیم کارشناسی‌های ارجاع شده از سوی محاکم، ادارات و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی به صورت الکترونیکی و با رعایت عدالت و برابری و با نظارت بازرس؛
 19. همکاری با مرکز و شورای عالی در برگزاری آزمون؛
 20. برگزاری مراسم تحلیف؛
 21. صدور پروانه­های فعالیت و کارآموزی اعضا پس از معرفی مرکز و تمدید دفترچه‌های اعضا براساس شرایط اعلامی؛
 22. صدور پروانه‌های وکالت اتفاقی براساس شرایط قانونی؛
 23. تعامل و همکاری با تشکیلات قضایی استان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل سازمان­ها و نهادهای عمومی و دولتی یا سازمان­های مردم­نهاد در سطح استان و ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشورتی به آنها؛
 24. ارتباط با نهادها و سازمان‌های مختلف در استان‌های دیگر در صورت ضرورت با هماهنگی معاونت مربوطه در مرکز؛
 25. ايجاد ارتباط و همكاري و هماهنگي بين فعاليت‌هاي اعضای مرکز استان با مركز، مراجع قضایي و سازمان‌ها و ادارات سطح استان و مراکز علمی و دانشگاهی و هماهنگی میان گروه‌های کارشناسی حسب مورد به خصوص در مورد پیشگیری از وقوع جرم؛
 26. تنظيم برنامه معاضدت قضایي و ارائه گزارش و نتایج آن به کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی مرکز؛
 27. برگزاري سمينارهای علمی و جلسات سخنراني در موضوعات مختلف حقوقي و رشته‌های مختلف کارشناسی به صورت عام و دوره­های آموزش کاربردی، كلاس‌های آموزشي و کارگاه­هاي علمي براي اعضا، با دعوت از متخصصان، قضات و اساتيد دانشگاه جهت ارتقاء اعضاء و صدور گواهینامه با هماهنگی و موافقت معاونت آموزش مرکز؛
 28. أخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت تشکیل تعاونی‌های اعضا و سایر شخصیت‌های حقوقی مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های مرکز؛
 29. انتشار مجله يا كتب و جزوات تخصصی با هماهنگی و تأیید کمیسیون انتشارات مرکز؛
 30. رسيدگي به مشكلات كارآموزان و اعضاء و انعکاس آن به مركز و شورای عالی؛
 31. ارائه خدمات رفاهي به اعضاء با هماهنگی کمیسیون رفاهی مرکز؛
 32. نظارت بر عملكرد اعضای مرکز استان از جهت رعايت ضوابط و مقررات مربوط به وكالت يا كارشناسي و رعايت اصول اخلاقي و اعتقادي و شئون شغلي و بازرسي مستمر از دفاتر وكلاء و كارشناسان با هماهنگی بازرسان مرکز استانی و اعلام تذکرات لازم به آن‌ها و ارجاع تخلفات آنها به مراجع انتظامي مربوطه در صورت اطلاع از وقوع تخلف؛
 33. رسیدگی به درخواست‌های نقل و انتقال و اعلام نظر در مورد آن‌ها درچارچوب دستورالعمل مربوطه؛
 34. اجراي آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات مركز و شورای عالی؛
 35. اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد دفاتر نمایندگی مرکز استان در شهرستان‌های تابعه استان و تعیین مسئول دفتر با هماهنگی واحد بازرسی و امور استان‌ها و ارجاع برخی امور اداری به دفاتر مزبور؛
 36. صدور بیانیه و اعلام مواضع رسمی در چارچوب صلاحیت‌های مرکز استان؛ ایجاد ومدیریت سامانه‌های اطلاع‌رسانی به اعضا از جمله پایگاه اینترنتی، سامانه اطلاع‌رسانی پیامکی و شبکه‌های اجتماعی در چارچوب ضوابط و قالب اعلامی از سوی مرکز؛
 37. اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط اعضاء هیأت مدیره در محدوده اختیارات هیأت مدیره پيشنهاد مي‏شود؛
 38. اجراي ساير وظايف و اختياراتي که به موجب اين دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات براي مراکز استانی پيش‏بيني شده است؛

تبصره۱- تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره در چارچوب قوانین، مقررات، آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مرکز معتبر می‌باشد. مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره حسب مورد معاونت کارشناسی یا معاونت وکلا می‌باشد.

تبصره ۲- هر یک از اعضای مراکز استانی در صورت مغایرت تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با قوانین، مقررات، آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مرکز می‌توانند اعتراض خود را ابتدا نزد بازرس مرکز استان و در صورت عدم رسیدگی از طریق سامانه مرکز نزد واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ثبت و از طریق أخذ کد رهگیری، شکایت خود را پیگیری نمایند.

ماده ۱۹- وظایف رئیس هیأت مدیره

رييس هيأت مديره، رياست مرکز استان را بر عهده دارد و وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

 1. اداره امور مرکز استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات هیأت مدیره؛
 2. صدور احكام عزل و نصب کارکنان مرکز استان با تصویب هیأت مدیره و رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
 3. نمایندگی مرکز استان در کلیه مراجع قانونی و مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قضایی با حق توكيل به غير؛
 4. اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوي مرکز استان به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت مدیره و با هماهنگی اتاق داوری مرکز؛
 5. تهیه و تنظیم و ارايه برنامه، خط مشی و بودجه سالانه، صورت‏ مالی، گزارش‏ها و عملکرد مرکز به هیأت مدیره؛
 6. حفظ حقوق و اموال مرکز استان و وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های آن با همکاری مسئول مالی؛
 7. تشکیل و اداره جلسات هيأت مديره؛
 8. اتخاذ تدابیر لازم و تلاش جهت ارتقاء مرکز استان در سطح استان با هماهنگی اعضای هیأت مدیره؛
 9. ابلاغ و اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره، مرکز و شورای عالی؛
 10. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در سطح استان با هماهنگی کمیسیون‌های مربوطه در مرکز؛
 11. نظارت بر حسن جريان امور اجرايي و اداري مرکز استان و اتخاذ تصميمات لازم جهت ارتقاء سطح خدمت رساني مرکز؛
 12. صدور احکام رئیس و اعضای کمیسیون­های مرکز استان پس از تصویب هیأت مدیره؛
 13. اعلام گزارش عملكرد هيئت مديره هر سه ماه يكبار به بازرسان، شورای عالی و معاونت مربوطه؛
 14. ساير وظايف و اختياراتي که به موجب قوانین و مقرات براي رييس مرکز استان پيش‏بيني شده است.

تبصره ۱- در صورت غيبت رئيس هيأت مديره در جلسه، نایب رئیس اداره همان جلسه را برعهده خواهد داشت. غیبت بیش از چهار جلسه متوالی رئیس هیأت مدیره در جلسات از موجبات تغییر رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر مواردی که با اخذ موافقت قبلی واحد بازرسی و امور استان‌ها صورت گرفته باشد.

تبصره ۲- رئيس هيأت مديره مي تواند برخي از اختيارات اجرايي خود را به نایب رئيس تفويض كند و یا در مواردی خاص با موافقت هیأت مدیره نماینده تعیین نماید. اين امر نافي مسئوليت‌هاي رييس هيأت مديره نخواهد بود.

تبصره ۳– کلیه مکاتبات اداری و اسناد و اوراق غیر تعهد آور و غیر مالی با امضای رئیس هیات مدیره دارای اعتبار خواهد بود.

تبصره ۴– رئیس هیأت مدیره نمی‌تواند به طور همزمان در هر یک از نهادها و تشکل‌های موازی و متناظر با مأموریت‌های مرکز به عنوان رئیس یا عضو موظف فعالیت نماید به جز در مواردی که مجوز آن از سوی رئیس مرکز صادر شود.

ماده ۲۰- وظایف مسئول مالی هیأت مدیره

مسئول امور مالی انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

 1. نظارت بر تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی فصلی و ارائه آن به هیات مدیره؛
 2. وصول و پیگیری سهم قانونی مرکز در استان؛
 3. نظارت بر حسابداری مرکز استان؛
 4. کنترل صورتحساب‌های بانکی و مطابقت آن با دفاتر مالی؛
 5. بررسی و نظارت بر حساب‌های دريافت و پرداخت، دفاتر مالی و ثبت در دفاتر قانونی؛
 6. کنترل و نگهداری کلیه سوابق و اسناد و مدارک مالی؛
 7. اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی مرکز در استان؛
 8. کنترل فرایندها، فعالیت‌های مالی و کدینگ حساب‌ها بر اساس شیوه نامه ابلاغی از سوی مرکز؛
 9. مشخص کردن انحرافات از بودجه مصوب؛
 10. امضای اسناد مالی و اوراق تعهد آور به همراه رئیس هیأت مدیره؛
 11. نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد.

تبصره– امضای اسناد مالی و اوراق تعهد آور با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر مسئول مالی و در صورت غیبت وی، یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره انجام می‌شود و به همراه مهر مرکز استانی معتبر می‌باشد.

ماده ۲۱- وظایف دبیر هیأت مدیره

دبیر هیأت مدیره مسئولیت امور اداری و پرسنلی مرکز استان، تنظیم صورتجلسات و همچنین انتشار مصوبات و خلاصه مذاکرات هیأت مدیره را در چارچوب قوانین و مقررات برعهده دارد.

ماده ۲۲  تفویض وظایف به کمیسیون‌ها

هیأت مدیره می‌تواند جهت انجام برخی از وظایف خود، کمیسیون‌های تخصصی ایجاد و وظایف مربوطه را به کمیسیون ذی‌ربط تفویض کند. اين امر نافي مسؤوليت هيأت مديره نخواهد بود.

در مواردی که در سایر مقررات مرکز تشکیل برخی کمیسیون‌های خاص پیش بینی شده باشد، هیأت مدیره مکلف به تشکیل آن خواهد بود. تا پیش از تشکیل هر کمیسیون توسط هیأت مدیره جدید، کمیسیون‌های سابق به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۱- هر کمیسیون دارای یک رئیس است که توسط هیأت مدیره یا در صورت تفویض هیأت مدیره از سوی اعضای همان کمیسیون انتخاب می‌شود. هر فرد حداکثر می‌تواند رئیس یک کمیسیون باشد. رئیس وظيفه تعیین دستور جلسات، دعوت از اعضا براي جلسات، تنظيم صورتجلسات و ثبت در دفاتر و ساير امور دفتري و اداري و ارائه مصوبات کمیسیون به هیأت مدیره و کمیسیون متناظر را در مرکز ظرف مدت حداکثر یک هفته از تاریخ تصویب در کمیسیون بر عهده دارد. مصوبات کمیسیون‌ها در صورت عدم اعتراض هیأت مدیره ظرف ۲ هفته، مصوبه هیأت مدیره محسوب و معتبر می‌باشند.

کمیسیون در مواردی که ضروری تشخیص دهد می‌تواند برای انجام امور خود یک دبیر انتخاب کند.

تبصره ۲- هرکمیسیون حداقل ۳ و حداکثر ۹ عضو دارد. تعداد و اعضای هر یک از کمیسیون‌ها توسط هیأت مدیره از بین اعضای مرکز استان که دارای شرایط ذیل باشند، تعیین می‌شوند.

 1. دارا بودن پروانه فعال؛
 2. تمرکز فعالیت در همان استان؛
 3. فقدان محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا؛
 4. عضویت در سامانه شفافیت عملکرد مرکز؛

تبصره ۳– عضویت سایر حقوقدانان، اساتید یا فعالان شاخص استان در کمیسیون­های تخصصی منوط به آنکه اکثریت اعضای کمیسیون نباشند با تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره مجاز است.

تبصره ۴- کمیسیون‌های مراکز استانی با هماهنگی کمیسیون‌های مشابه خود در مرکز فعالیت می‌نمایند.

 

مبحث چهارم- بازرسان

ماده ۲۳- انتخاب بازرسان

همزمان با انتخاب اعضای هیأت مدیره، دو بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال از سوی اعضای مرکز استان انتخاب می‏شوند.

ماده ۲۴- وظایف بازرسان

وظایف و صلاحیت‌های بازرسان عبارت است از:

 1. بررسی دفاتر، اسناد و مدارك مرکز استانی و ارائه گزارش به مجمع عمومي؛
 2. بازرسی و اظهار نظر در مورد صورت مالی مرکز استان و ارائه آن به مجمع عمومي؛
 3. بررسی و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوی مجمع عمومی ارجاع می‌شود، در حدود مقررات؛
 4. بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش­هاي هیأت مدیره به مجمع عمومی سالیانه؛
 5. همکاری با واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز و انجام امور محوله از سوی مرکز و ارائه گزارش دوره‌ای به مرکز؛
 6. حضور در جلسات هیأت مدیره و ارائه پیشنهاد و تذکر، بدون حق رای در چارچوب این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوطه؛
 7. رسیدگی به شکایت اعضا از هیأت مدیره و کارکنان مرکز استانی.

تبصره ۱- بازرسان موظفند بدون دخالت در امور اجرائي مرکز و با رعایت اصول حسن همکاری، وضعیت اجرایی، اداری و مالی مرکز استانی را بررسی و بر عملکرد آن نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف یا سوءمدیریت و سوءجریان امور در مرکز استانی، موضوع را به صورت مکتوب به هیأت مدیره اعلام و در صورت عدم اصلاح، موضوع را به واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز گزارش و در صورت تأیید مرکز به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. علاوه بر گزارش­های مذکور، بازرسان موظف­اند هر شش ماه یک بار گزارشی از جریان امور هیأت مدیره به واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز ارائه کنند. اين گزارش درصورت تأیید مرکز در پايگاه اطلاع رساني مرکز استان منتشر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت درخواست کتبی هر یک از بازرسان، رئیس و اعضای هیأت مدیره موظفند اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهند.

 

 

ماده ۲۵- تهیه گزارش بازرسی

گزارش بازرسی توسط بازرسان تهيه مي‌شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد. در صورتي که يکي از بازرسان، در هر حال در انجام وظيفه بازرسي و تنظيم گزارش شرکت ننمايد، بازرس علي البدل از سوی مرکز جايگزين مي­شود.

تبصره – گزارش بازرسان بعد از قرائت در جلسه مجمع عمومی درصورت تصویب مجمع در پايگاه الکترونیکی مرکز استان منتشر می‌شود.

ماده ۲۶- اعلام تخلفات اعضای هیأت مدیره

چنانچه هر یک از بازرسان در راستای وظایف خود، هر نوع تخلفی در انجام وظایف محوله از سوی اعضای هیأت مدیره مشاهده نماید، موظف است مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به واحد بازرسی و امور استان‌ها گزارش دهد.

ماده ۲۷- امکان استفاده از کارشناسان

بازرسان در راستای اعمال وظایف بازرسی و ارزیابی عملکرد مالی هیأت مدیره، حسب مورد می‌توانند از نظرات مشورتی و کارشناسی متخصصان امور مالی و حسابداری و غیره بهره گیرند و یا از کارشناس امور حسابداری عضو مرکز استفاده کنند.

ماده ۲۸- رسیدگی به تخلفات بازرسان

واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز موظف است نسبت به عملکرد بازرسان و حسن انجام وظایف محوله نظارت نماید و درصورتی که تخلفی مشاهده نماید با هماهنگی معاونت مربوطه در مرکز تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

 

مبحث پنجم- دادگاه و دادیاری انتظامی

ماده ۲۹- تشکیل دادگاه و دادسرای انتظامی

در هر استان مطابق آئین‌نامه به منظور تعقیب و رسيدگي به تخلفات اعضای مرکز استان، دادگاه بدوی و دادسرای انتظامی استان تشکیل می‌شود.

ماده ۳۰- تعداد و نحوه نصب عضو دادگاه بدوی انتظامی

دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به‌عنوان رئیس می‌باشد که با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.

 

ماده ۳۱- تعداد و نحوه نصب دادیار انتظامی

دادسرای انتظامی استان می‌تواند یک یا چند شعبه دادیاری داشته باشد. ریاست دادسرای انتظامی استان با یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان انتظامی مرکز است. دادیاران انتظامی مرکز استان به پیشنهاد دادستان انتظامی مرکز توسط رئیس مرکز از بین وکلا و کارشناسان انتخاب می‌شود.

 

مبحث ششم- انتخابات 

ماده ۳۲- زمان برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان

انتخابات بازرسان و هیأت مدیره‌های مراکز استانی به صورت سراسری و هماهنگ در بهمن ماه برگزار می‌شود.

تبصره- واحد بازرسی و امور استان­ها حداقل ۱۰۰ روز قبل از برگزاری انتخابات، ضمن دستور شروع انتخابات، اطلاعیه مربوط به روز برگزاری، شرایط و نحوه ثبت نام نامزدها و رأی‌گیری، تشکیل ستاد انتخابات مرکز و هیأت‌های اجرایی انتخابات و نظارت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و سایر موارد مقتضی را صادر می‌نماید.

ماده ۳۳- ستاد انتخابات مرکز

به منظور هماهنگی و مدیریت اجرای انتخابات، ستاد انتخابات مرکز متشکل از رئیس واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز به عنوان رئیس ستاد، مسئول حفاظت و اطلاعات مرکز یا نماینده وی، معاونت‌ وکلا، معاونت کارشناسان رسمی، معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمانی مرکز یا مسئول واحد انفورماتیک مرکز به نمایندگی وی و یکی از دادیاران مرکز به انتخاب دادستان مرکز تشکیل می‌شود.

مسئولیت اجرای انتخابات و تهیه مقدمات لازم برعهده ستاد انتخابات مرکز می‌باشد. ستاد مزبور مکلف است در مهلت ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان، سازوکارهای لازم (ترجیحاً از طریق سامانه) جهت دریافت سوابق و گزارش‌های اعضای مرکز و سایر اشخاص در خصوص داوطلبان را فراهم آورد.

تبصره- تصمیمات ستاد با رای اکثریت مطلق اعضا معتبر می‌باشد. در صورت تساوي آرا، رأي گروهي که مشتمل بر رأي رئيس ستاد باشد، معتبر خواهد بود و کلیه تصمیمات این ستاد در صورت عدم مخالفت رئیس مرکز لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۳۴- هیأت مرکزی نظارت

به منظور نظارت بر کلیه فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات، هیأت مرکزی نظارت متشکل از رئیس مرکز به عنوان رئیس هیأت، نماینده حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، یکی از اعضای هیأت تعیین صلاحیت، رئیس شورای عالی کارشناسان و شورای عالی وکلا و دادستان انتظامی مرکز تشکیل می‌شود.

تبصره- تصمیمات هیأت با رای اکثریت مطلق اعضا معتبر می‌باشد. در صورت تساوي آرا، رأي گروهي که مشتمل بر رأي رئيس هیأت باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵- طرق نظارت هیأت مرکزی نظارت

نظارت هیأت مرکزی نظارت از طرقی ازجمله موارد ذیل انجام می‌شود:

الف – رسیدگی به گزارش‌هاي هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات؛

ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط از هيأت‌هاي اجرایی و نظارت؛

ج – رسيدگي نهائي به شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات؛

د – تعيين ناظر در تمام هيأت‌هاي مربوط به انتخابات؛

ماده ۳۶- هیأت اجرایی انتخابات

به منظور اجرای کلیه مراحل انتخابات و بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، هیأت اجرایی انتخابات در هر استان مرکب از ۵ عضو به ترتیب یک نفر نماینده واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز به عنوان رئیس، ۲ وکیل به انتخاب هیأت مدیره مرکز استانی وکلا و ۲ کارشناس رسمی به انتخاب هیأت مدیره مرکز استانی کارشناسان تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- عضویت اعضای هیأت مدیره و بازرسان و داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی در هیأت اجرایی، ممنوع است.

تبصره ۲- هیأت مدیره موظف است محل و امکانات مرکز را جهت برگزاری جلسات هیأت اجرایی و ایفای وظایف محوله در اختیار هیأت مزبور قرار دهند.

تبصره ۳- لیست اعضای هیأت­های اجرایی منتخب هیأت­های مدیره استانی پیش از ابلاغ به عضو، جهت اظهار نظر به ستاد انتخابات مرکز اعلام و در صورت عدم مخالفت ظرف یک هفته، به عضو منتخب اعلام  می­گردد.

ماده ۳۷- وظایف هیأت اجرایی انتخابات

وظايف و اختيارات هيأت اجرایی انتخابات به شرح ذیل است:

 1. اطلاع رسانی و هماهنگی اطلاعاتی در برگزاری انتخابات در مرکز استان؛
 2. اخذ استعلام از مراجع مختلف در زمینه صلاحیت داوطلبان؛
 3. بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط قانونی؛
 4. ارائه نتیجه اولیه بررسی صلاحیت‌ها به هیأت نظارت بر انتخابات؛
 5. برگزاری انتخابات زیر نظر هیأت نظارت بر انتخابات.

تبصره- هیأت اجرایی مکلف است در دفتر هیأت مدیره و حسب مورد در دفاتر نمایندگی شهرستان با تأیید و نظارت هیأت نظارت بر انتخابات، تجهیزاتی جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوع این دستورالعمل برای آن دسته از اعضایی که از تجهیزات لازم برخوردار نیستند، فراهم آورد.

ماده ۳۸- هيأت نظارت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

به منظور نظارت بر فرایند انتخابات و کلیه امور مربوطه در سطح استان، هيأت نظارت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مركب از رئيس كل دادگستري استان يا معاون منابع انسانی دادگستری کل استان به نمایندگی وی به عنوان رئیس، ‌نماينده حفاظت و اطلاعات دادگستري استان، نماينده واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز به عنوان دبیر، یکی از دادیاران مرکز استان به انتخاب دادستان مرکز، یک نفر به انتخاب هیأت مدیره استانی وکلا و یک نفر به انتخاب هیأت مدیره استانی کارشناسان رسمی تشکیل می‌گردد.

تبصره۱- عضویت اعضای هیأت مدیره و بازرسان و داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی در هیأت نظارت بر انتخابات ممنوع است.

تبصره ۲- جلسات هیأت نظارت بر انتخابات مطابق نظر رئیس هیدت در محل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

ماده ۳۹- وظایف هيأت نظارت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

وظايف و اختيارات هيأت نظارت و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به شرح ذیل است:

 1. بررسي صلاحيت داوطلبان هيأت مديره استاني و بازرسی؛
 2. نظارت بر انتخابات هيأت مديره استاني و بازرسان هیأت مدیره؛
 3. رسیدگی به شکایات انتخاباتی؛
 4. رسیدگی به اعتراضات نسبت به عدم تأیید صلاحیت‌ها؛
 5. انجام سایر تکالیفی که در این دستور العمل مذکور است.

ماده ۴۰- شرایط داوطلبان انتخابات

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) شرایط عمومی:

 1. اعتقاد و التزام عملي به احكام اسلام، قانون اساسي و ولايت فقيه؛
 2. عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
 3. عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني؛
 4. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛
 5. عدم سوء شهرت؛

   ب) شرایط تخصصی:

 1. داشتن پروانه فعال؛
 2. داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت يا کارشناسی حسب مورد؛
 3. عدم محکوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر ظرف چهار سال منتهی به تاریخ برگزاری انتخابات و عدم محکومیت قطعی درجه ۱ و ۲ ظرف یکسال منتهی به تاریخ برگزاری انتخابات؛
 4. عدم تعلیق از فعالیت به تایید دادسرای انتظامی مرکز؛
 5. استقرار عملی یا تمرکز فعالیت در حوزه قضایی مربوطه؛
 6. عضویت در سامانه شفافیت مرکز؛
 7. همکاری در امر معاضدت قضایی به تایید کمیسیون مربوطه برای وکلا و یا همکاری جایگزین معاضدت با مرکز یا هیأت مدیره‌های استانی؛

تبصره۱- نامزدی همزمان برای عضویت در هیئت مدیره و سمت بازرسی ممنوع است.

تبصره ۲- اعضای دادسرای انتظامی مرکز حق داوطلبی در انتخابات هیأت مدیره را ندارند، مگر اینکه حداقل شش ماه مانده به اتمام دوره هیأت مدیره از سمت خود استعفا نمایند.

تبصره۳- اعضایی که به انفصال موقت از خدمات قضایی یا خدمات دولتی و عمومی محکوم شده اند، از داوطلبی عضویت در هیأت مدیره و بازرسی در طول دوره محکومیت، محروم می‌باشند.

ماده ۴۱- شرایط انتخاب کنندگان

کلیه اعضای مراکز استانی که دارای پروانه فعال و مربوط به حوزه قضایی استانی که در انتخابات آن شرکت می­کنند باشند، حق دارند در انتخابات هیأت مدیره و بازرسی شرکت نمایند.

ماده ۴۲- کیفیت برگزاری انتخابات

انتخابات به صورت مستقیم، الکترونیکی و یک مرحله‌ای برگزار خواهد شد و ملاک انتخاب نامزدها اکثریت نسبی می‌باشد. از واجدین شرائط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند به تعداد مقرر عضو علی‌البدل هستند.

تبصره- به منظور حمایت از حضور نماینده گروه­های کارشناسی مختلف در هیأت مدیره، حداکثر سهمیه هر رشته معادل نسبت تعداد کارشناسان آن رشته به کل کارشناسان مرکز در آن استان بعلاوه یک خوهد بود. براین اساس داوطلبان هر رشته صرفاً در سقف سهمیه رشته مزبور حق عضویت در هیأت مدیره را خواهند داشت و داوطلبانی که بیشترین رأی را کسب نموده اند تا میزان سهمیه رشته مزبور برای عضویت در هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و مابقی کرسی­ها به دارندگان بیشترین رأی در سایر رشته­ها تخصیص یافته و بر این اساس اعضای هیأت مدیره تا نفر آخر انتخاب خواهند شد.

ماده ۴۳- ثبت نام داوطلبان و نحوه أخذ رأی

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات، به سامانه الكترونيكي كه توسط مرکز جهت ثبت‌نام و اجرای انتخابات راه‌اندازی شده است، مراجعه و ضمن تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارك و گواهينامه‌هاي مربوطه را بارگذاري و با أخذ شناسه (كد) رهگيري، ظرف دوهفته از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات جهت تأييد نهايي ثبت‌نام به مرکز استان مراجعه و به هیأت اجرایی انتخابات تحویل دهند.

أخذ رأی از اعضا نیز با استفاده از پروفایل اختصاصی هر یک از اعضا در سامانه الکترونیکی مرکز خواهد بود.

تبصره ۱- مراکز استانی موظفند با اعلام مرکز، قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجراي حکم این ماده از طریق مراکز استانی به عموم اعضای مراکز استانی اطلاع‌رسانی کند.

تبصره ۲- عدم تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه‌هاي مربوطه و يا عدم مراجعه نزد هیأت اجرایی در موعد مقرر جهت تأييد نهايي ثبت‌نام، به‌منزله عدم‌‌ ثبت‌نام است. درصورت نقص در سامانه مزبور، ثبت‌نام به‌صورت حضوري در هیأت اجرایی انجام مي‌گيرد.

تبصره ۳- اطلاعات سامانه ثبت نام باید به­صورت همزمان در اختیار هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات قرار گیرد.

ماده ۴۴- بررسی صلاحیت داوطلبان

نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان به شرح ذیل می‌باشد:

الف- هیأت اجرایی مکلف است پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه در مهلت ثبت نام لیست کامل آنان را تهیه و به اداره‏اطلاعات استان، دادستان استان، مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادسرای انتظامی استان ارسال نماید. مراجع مزبور موظفند ظرف ده روز نتیجه‏ی بررسی را با دلیل و سند به هیأت اجرایی اعلام نمایند.

ب- هیئت‏ اجرایی موظف‏ است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت‏نام با توجه به نتایج به‏دست‏آمده از بررسی‏های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‏شده توسط مراجع استعلامی، صلاحیت داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این دستورالعمل را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و نتایج استعلامی به هیأت‏ نظارت بر انتخابات اعلام نماید.

ج- هیأت نظارت بر انتخابات باتوجه به نتایج بررسی هیأت اجرایی، ظرف مهلت ده روز صلاحیت داوطلبان را بررسی و تصمیم خود مبنی‏بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان را به صورت محرمانه به نام‏بردگان ابلاغ و همراه با مستندات مربوطه نزد هیأت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات مرکز ارسال نماید.

تبصره ۱- در صورتی که مراجع استعلامی در مهلت مقرر به استعلامات انجام شده پاسخ ندهند، هیأت اجرایی مراتب را به هیأت نظارت بر انتخابات اعلام می‌نماید و هیأت مزبور بر اساس اطلاعات کسب شده، رأساً تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۲- در صورتی که هیأت اجرایی در موعد مقرر نتایج بررسی‌های خود را نزد هیأت نظارت بر انتخابات ارسال ننماید، هیأت نظارت بر انتخابات رأساً براساس بررسی‌های خود، نسبت به صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید.

د- داوطلبان ردّ صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت شده در صورت اعتراض می­توانند ظرف مهلت پنج روز کتباً همراه با مستندات دارا بودن شرایط قانونی، به ستاد انتخابات مرکز شکایت نمایند. ستاد انتخابات مرکز ظرف مهلت پانزده روز پس از اظهارنظر هیئت‏ نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان، به آنها اعلام خواهد نمود.

ستاد انتخابات مرکز موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‏شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر استماع نماید.

هـ- داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیأت نظارت بر انتخابات تأیید شده باشد، لکن صلاحیت آن‌ها از سوی ستاد انتخابات مرکز رد شده باشد، می‌توانند ظرف مهلت پنج روز از اعلام نتایج، به هیأت مرکزی نظارت اعتراض نمایند.

و- هیأت مرکزی نظارت ظرف مهلت ۱۰ روز پس از مهلت اعتراض در بند فوق، ضمن رسیدگی به اعتراضات، نظر قطعی و نهایی خود را مبنی‏بر تأیید یا ردّ صلاحیت کلیه داوطلبان اعلام خواهد نمود.

تبصره۱- در مواردی که ضمن بررسی­های هیأت نظارت مشخص شود که هر یک از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی، مرتکب تخلفاتی شده که مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا شرایط صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را از دست داده­اند، هیأت مزبور موظف است موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک جهت بررسی حسب مورد نزد دادسرای انتظامی مرکز یا هیأت تعیین صلاحیت ارسال نماید.

تبصره ۲- هیأت مرکزی نظارت موظف است در صورتی که پس از مواعد مذکور به اسناد و مدارک جدیدی دست یابد که در نتیجه بررسی صلاحیت داطلبان مؤثر است، در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

ز- ستاد انتخابات مرکز موظف است پس از پایان مهلت‌های فوق ضمن اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها به داوطلبان، اسامی داوطلبانی که صلاحیتشان به تأیید رسیده است را پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، از طریق هیأت اجرایی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز استان منتشر نماید.

ماده ۴۵- تخلف اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت

در صورتی‏که اعضای هیئت‏اجرایی و وکلا و کارشناسان عضو هیأت نظارت بر انتخابات در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات این دستورالعمل را رعایت ننمایند، مراتب از سوی هر یک از اعضا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز اعلام می‌شود. درصورتی که به تشخیص واحد مزبور، این موارد موجب اخلال در فرآیند انتخابات شود، واحد مزبور تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و موضوع جهت رسیدگی به مراجع انتظامی ذی ربط حسب مورد ارسال خواهد شد.

تبصره- هر یک از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی می­توانند از کلیه تصمیمات هیأت­های اجرایی و نظارت نزد ستاد انتخابات مرکز شکایت نمایند. اعتراض نسبت به نتایج بررسی صلاحیت‌ها مطابق تشریفات مقرر در ماده (۴۴) می­باشد.

ماده ۴۶- تبلیغات

نامزدها در تبلیغات انتخاباتی ملزم به رعایت شئونات حرفه ای، اخلاق اسلامی و قانون می‌باشند و می‌بایست خلاصه ای از سوابق تحصیلی، اعتباری، تألیفاتی، علمی، تجربی، حرفه ای و اجتماعی و نظایر آن را به همراه مدارک مثبته، به هیأت اجرایی ارائه دهد تا پس از ارزیابی، به منظور اطلاع رأی دهندگان در پایگاه اطلاع رسانی مرکز استان منتشر شود.

نامزدها در تبلیغات خود باید از ارائه هرگونه اطلاعات نادرست، توهین و افترا به دیگران یا ارائه وعده­های خارج از حوزه اختیارات هیأت مدیره خودداری نمایند.

هر گونه تخلف علاوه بر قابلیت تعقییب انتظامی به عنوان سوء رفتار حرفه ای و اخلاقی، از موجبات بررسی مجدد صلاحیت نامزدها توسط هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

تبصره- ارائه لیست مشترک نامزدهای هیأت مدیره با نامزدهای بازرسی ممنوع بوده و تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.

ماده ۴۷- اعلام نتایج اولیه انتخابات

ستاد انتخابات مرکز پس از پایان رأی‌گیری و ظرف ۴۸ ساعت، از طریق هیأت نظارت بر انتخابات، نتایج اولیه انتخابات را مشتمل بر تعداد کل آراء مأخوذه و آراء اختصاص یافته به هر نامزد به تفکیک اعضای هیأت مدیره و بازرسان هیأت مدیره اعلام می‌کند.

ماده ۴۸- رسیدگی به شکایات انتخاباتی

پس از برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان و اعلام نتايج، هر يك از نامزدها از طریق سامانه مرکز ظرف مدت ۳ روز حق اعتراض به صحت برگزاري انتخابات به هیأت نظارت بر انتخابات. هیأت مزبور با بررسي اعتراضات واصله و انجام تحقیقات لازم و ساير مدارك ظرف مدت ۱۰ روز از پايان مهلت اعتراض، با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت، نتایج بررسی اعتراضات را اعلام مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه با تأیید هیأت مرکزی نظارت، حسب مورد انتخابات را كلاً يا جزئاً نسبت به تمام يا برخي از نامزدها ابطال مي‌كند.

تبصره- در صورت ابطال نتیجه انتخابات، تجدید انتخابات مطابق مقررات این دستورالعمل، نهایتا ظرف دوهفته از اعلام ابطال با همان نامزدهای عضویت در هیات مدیره بجز افرادی که ابطال منتسب به اقدامات آنها بوده صورت خواهد گرفت. تشخیص این امر بر عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است. در صوتی که تعداد داوطلبان کمتر از نصاب مقرر برای عضویت در هیأت مدیره شود کل فرآیند انتخابات مجدد با اعلام مرکز حداکثر دو هفته پس از اعلام ابطال انتخابات شروع می‌شود. در این صورت، تا تعیین هیأت مدیره و بازرسین جدید به صورت کامل، هیأت مدیره و بازرسین سابق انجام امور محوله را بر عهده خواهند داشت، مگر اینکه تخلفاتی که منجر به ابطال نتیجه انتخابات شده است به افراد مزبور قابل انتصاب باشد. در این صورت واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز با أخذ نظر از رئیس مرکز، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

 

 

ماده ۴۹- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

هیأت‌های اجرایی مکلفند در صورت اطلاع از تخلف در جریان انتخابات، پرونده مواردی که جنبه انتخاباتی دارد را نزد هیأت نظارت بر انتخابات و مواردی که جنبه انتظامی دارد را نزد دادسرای انتظامی مرکز یا استان حسب مورد ارسال نماید و کلیه موارد را به اطلاع ستاد انتخابات مرکز برساند. دادسرای انتظامی موظف است ظرف یک هفته تحقیقات لازم را جهت صدور رأی نزد دادگاه بدوی انتظامی ارسال نماید و مرجع مزبور موظف است ظرف یک هفته اقدام به صدور رأی نماید.

 

مبحث هفتم- منابع و امور مالی

ماده ۵۰- مقررات مالی و معاملاتی

مقررات مالی و معاملاتی مراکز استاني از جمله سال مالی، نحوه دریافت و پرداخت، چگونگی تنظیم و تصویب بودجه و صورت‏ها و گزارش‌های مالی مراکز استانی و نحوه نظارت بر آن‌ها، انواع معاملات و نحوه انجام آنها، به‌موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس مرکز مي‌رسد.

ماده ۵۱- بودجه مراکز استانی

بودجه مراکز استانی مشتمل بر دو بخش منابع و مصارف است که توسط رئیس هیأت مدیره پیش از سال مالی جدید به هیأت مدیره پیشنهاد می‌گردد. هیأت مدیره مکلف است در بودجه سالیانه سهم منابع درآمدی و محل مصرف آن را به نحو دقیق و جزئی مشخص کند.

تبصره- درصورتی که به هرعلت بودجه سالانه در موعد مقرر تصویب نگردد، هیأت مدیره مکلف به تصویب بودجه چند دوازدهم می‌باشد.

ماده ۵۲- منابع مالی مراکز استانی

منابع مالي مراکز استانی عبارتند از:

الف- درآمدهای عمومی

 1. درآمد حاصل از صدور دفترچه و تمدید پروانه؛
 2. درآمد حاصل از نقل و انتقال مطابق دستورالعمل مربوطه؛
 3. دو سوم از حق عضويت وکلا و کارشناسان؛
 4. سه درصد از مجموع پنج درصد سهم مرکز از درآمد وکلا و کارشناسان عضو مرکز؛

ب- درآمدهای اختصاصی

 1. درآمد حاصل از ارائه خدمات علمي و آموزشي، از قبیل برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و سمینارها؛
 2. درآمدهای حاصل از فروش کتب، نشريات، ملزومات مرتبط با حرفه وكالت یا کارشناسی از قبیل فروش وکالتنامه و اقلام مربوط؛
 3. هدايا و کمک‏هاي اشخاص و اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و موقوفات؛
 4. درآمدهای غیر عملیاتی از قبیل سود ناشی از سپرده‌های بانکی و غیره.

تبصره ـ دريافت هرگونه كمك و امکانات از اشخاصی که تابعیت غیر ایرانی دارند ممنوع است.

ماده ۵۳- نحوه تخصیص منابع

نحوه تخصیص منابع به مراکز استانی به شرح ذیل است:

الف- تخصیص درآمدهای اختصاصی به صورت صد در صد و با تصویب هیأت مدیره می‌باشد.

ب- تخصیص درآمدهای عمومی توسط مرکز و بر اساس بودجه مصوب مجمع عمومی و مبتنی بر گزارش عملکرد هیأت مدیره مرکز استانی مربوطه می‌باشد.

ماده ۵۴- هزینه‌ها

تخصیص منابع مرکز استانی مبتنی بر سرفصل‌های هزینه‌ای ذیل می‌باشد:

 1. هزینه حقوق و دستمزد؛
 2. هزینه‌های عملیاتی؛
 3. ملزومات مصرفی؛
 4. هزینه‌های توزیع و فروش؛
 5. هزینه‌های مالی؛
 6. سایر هزینه‌های غیر عملیاتی.

 

ماده ۵۵- صورت مالی

رئیس هیأت مدیره موظف است صورت‌های مالی مرکز استان را مشتمل بر درآمدهای عمومی و اختصاصی و سرفصل‌های هزینه‌ای مطابق دستورالعمل مالی تهیه و به بازرس، حسابرس رسمی، مجمع عمومی و مرکز ارائه کند.

ماده ۵۶- حساب مرکز

کلیه درآمدهای مراکز استانی به حساب مرکز استان، واریز می‌گردد. برداشت از حساب مذکور وفق بند ۱۰ ماده ۲۰ این دستورالعمل می‌باشد.

 

مبحث هشتم- سایر موارد

ماده ۵۷- شوراهای مشورتی

به منظور ارتقاء سطح عملکرد مراکز استانی و ارائه مشورت در نحوه ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی از سوی مرکز استان و ایجاد هماهنگی و تعامل بین هیأت مدیره‌ها و مراجع قضایی و دولتی در سطح استان و تشریح نقاط ضعف و قوت مرکز استان، شورای مشورتی استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با دعوت از دادستان مرکز استان، معاونین منابع انسانی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مسئول بسیج حقوقدانان استان، مدیران کل یا عالی­ترین مقامات حقوقی استانداری، شهرداری مرکز استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، روسای دانشکده­های حقوق مرکز استان، نماینده مرکز صداو سیمای استان، فرماندهی نیروی انتظامی استان و با حضور روسای هیأت مدیره وکلا و کارشناسان استان و یکی از اعضای هر هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره و سه نفر از مقامات حقوقی یا شخصیتهای علمی استان به انتخاب مشترک روسای مراکز استانی تشکیل می‌شود. دستور جلسات به پیشنهاد هریک از اعضا از سوی رییس هیأت مدیره مرکز وکلای استان مشخص شده و در جلسه به بحث و همفکری گذاشته می­شود.

تبصره- رئیس هیأت مدیره استان موظف است ترتیبات لازم جهت برگزاری جلسات این شورا را حداقل در فواصل شش­ماهه و ارائه گزارش‌های آن به هیأت مدیره و مرکز فراهم نماید.

ماده ۵۸- سلب عضویت اعضای هیأت مدیره و بازرسان

عضويت اعضاي هيأت مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي‏شود:

 1. فوت؛
 2. حجر؛
 3. تودیع پروانه؛
 4. غيبت در چهار جلسه متوالي يا هشت جلسه متناوب در جلسات هيأت مديره بدون عذر موجه بنا به تشخيص هیأت مدیره؛
 5. استعفا پس از تصويب هيأت مديره (در مورد عضو هيأت مديره) و تصويب مجمع عمومي (در مورد بازرسان) و تأیید مرکز؛
 6. محکوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به مجازات‌هاي درجه هفت و بالاتر؛
 7. محکوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر؛
 8. محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی و عمومی؛
 9. تغییر محل اقامت و فعالیت از استان مربوطه؛
 10. از دست دادن شرایط موضوع بند «الف» و اجزاء «۱»، «۳»، «۵» و «۶» بند «ب» ماده (۴۰) به تشخیص مراجع انتظامی یا هیأت تعیین صلاحیت مرکز.

تبصره ۱- رييس هیأت مدیره مكلف است در خصوص بند «۴» دلايل عدم حضور را كتباً دريافت و ضميمه صورت جلسه نمايد. در هر حال غيبت بيش از چهار ماه هر چند با عذر موجه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲- جهات زير عذر موجه محسوب مي­شود:

 1. ابتلاء خود يا همسر يا اقرباي درجه يك به بيماري‌اي که مانع از حرکت است؛
 2. فوت همسر يا يکي از اقربا تا درجه دوم از طبقه دوم؛
 3. ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن؛
 4. عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري؛
 5. توقيف بودن؛
 6. حضور در جلسه دادرسي درصورت عدم امکان جایگزین مطابق قوانین و مقررات.

تبصره ۳- در خصوص رئیس هیأت مدیره تشخیص جهات عذر موجه با واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز است.

 

ماده ۵۹- جایگزینی اعضای هيأت مديره و بازرسان

در صورت سلب عضويت هر يک از اعضاي هيأت مديره يا سمت هر يک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‏البدل به ترتيب تعداد رأي، جايگزين وي مي‏شود. در صورت عدم وجود عضو علي‏البدل، فردي كه در انتخابات، پس از آخرين منتخب، حائز اكثريت آراء شده جايگزين مي‌گردد و حکم وی توسط رئیس مرکز صادر می‌شود.

ماده ۶۰- انتشار گزارش‌ها و  مصوبات

هیأت مدیره هر استان مکلف است پایگاه الکترونیکی مرکز استان را جهت اطلاع‌رسانی به اعضا و سایر اموری که در مقررات پیش‌بینی شده، با هماهنگی روابط عمومی مرکز راه‌اندازی نماید. رئیس هیأت مدیره موظف است تمامي گزارش‌‌ها و مصوبات ذیل را ظرف دو هفته در پایگاه مزبور منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

 1. کلیه مصوبات و صورتجلسات مجمع عمومی؛
 2. کلیه مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره؛
 3. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و کلیه ابلاغیه‌های مرکز و مکاتباتی که مبنای عمل هیأت مدیره است؛
 4. تعرفه‌ها و نرخ‌های مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آن‌ها و نحوه وصول آن‌ها؛

تبصره- مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره در مواردی که تکلیفی جهت اعضا ایجاد می‌نماید، یک هفته پس از انتشار در پایگاه موضوع این ماده لازم الاجرا می‌شود.

ماده ۶۱- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری اعضای ارکان مراکز استانی

مرجع تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادیار انتظامی مرکز استان دادسرا و دادگاه انتظامی مستقر در مرکز می‌باشد.

تبصره ۱- مرجع تعقیب و رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت مدیره‌های استانی و بازرسان، هیأت رسیدگی به تخلفات مستقر در مرکز است.

تبصره ۲- هر یک از اعضای مراکز استانی در صورت کشف تخلف یا سوءاستفاده از موقعیت یا رفتار خلاف شئونات حرفه‌ای هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، می‌توانند مستندات مربوطه را نزد دادسرای انتظامی مرکز ارسال نمایند. در صورت احراز سوء استفاده از موقعیت یا تخلف یا رفتار خلاف شئونات حرفه‌ای هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان، پرونده حسب مورد به دادگاه انتظامی یا واحد بازرسی و امور استان‌ها ارجاع خواهد شد.

 

فصل سوم- شورای عالی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری مرکز

ماده ۶۲ ترکیب شورای عالی

شورای عالی وکلای مرکز و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مرکز به تفکیک به منظور برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مراکز استانی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- ۱۲ نفر به انتخاب مجموع اعضای هیأت مدیره و بازرسین مراکز استانی مربوطه؛

ب- ۳ نفر به انتخاب رئیس مرکز؛

پ- معاونت مربوطه وکلا و کارشناسان رسمی در مرکز به عنوان دبیر؛

تبصره ۱- مدت عضویت در شورای عالی ۳ سال می‌باشد و انتخاب‏ مجدد آن‌ها به‏صورت‏ متوالی،‏ تنها برای‏ یک‏ دوره بلامانع است.

تبصره ۲- رئیس مرکز یکی از اعضای شورای عالی را ظرف دو هفته پس از انتخاب اعضای موضوع بند «الف» از میان اعضای شورا به عنوان رئیس شورا انتخاب می‌کند.

تبصره ۲- اولين جلسه شوراي عالي، حداكثر پانزده روز پس از انتخاب اعضای موضوع بند «الف» تشكيل مي گردد و از بین خود دو نفر را به عنوان بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌کنند. احکام بازرسان از سوی رئیس مرکز صادر می‌شود. بازرس موظف است با همکاری واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز، نسبت به حسن جریان امور در شورای عالی نظارت کند.

تبصره ۳- جلسات شورا در هر ماه يك بار تشكيل و با حضور ۱۰ نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اکثریت حاضران اتخاذ مي شود. در صورت ضرورت با تشخیص دبیر یا رئیس شورای عالی جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد.

تبصره ۴- دبیر شورا عهده‌دار دعوت از اعضاﺀ براي تشكيل جلسه، تنظيم دستور جلسات و اداره آن خواهد بود.

ماده ۶۳- انتخابات  اعضای شورای عالی

انتخابات اعضای موضوع بند «الف» ماده (۶۲) از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز و توسط واحد بازرسی و امور استان‌های مرکز برگزار خواهد شد.

تبصره – داوطلبان عضویت در شورای عالی باید پس از اعلام ستاد انتخابات مرکز از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی مرکز اقدام به ثبت نام نمایند. اسامی نهایی داوطلبان پس از بررسی صلاحیت‌ها و تایید رئیس مرکز حداقل بیست روز قبل از برگزاری انتخابات از طریق پایگاه مزبور منتشر خواهد شد.

ماده ۶۴ شرایط اعضای شورای عالی

داوطلبان عضویت در شورای عالی باید علاوه بر شرایط اعضای هیأت مدیره و بازرسان مراکز استانی حداقل واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

 1. مرتبه علمی دانشیاری و استاد تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 2. سابقه تصدی مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به تشخیص مرکز؛
 3. سابقه تصدی ریاست یا معاونت دادگستری‌ کل استان‌ها؛
 4. سابقه حداقل یک سال ریاست یا نایب رئیسی هیأت مدیره‌های استانی؛
 5. سابقه تصدی معاونت حقوقی در سطح ملی در یکی از نهادها، سازمانها و شرکت‌هابه تشخیص مرکز؛
 6. سابقه تصدی ریاست و دبیر کمیسیون‌ها و کمیته‌های فنی مرکز؛
 7. افرادی که خدمات شایسته‌ای به مرکز ارائه داده‌ و واجد سوابق مدیریتی یا حرفه‌ای برجسته ای با تأیید رئیس مرکز باشند.

تبصره ۱-  در صورت فوت، استعفاء، حجر، محکوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به مجازات‌هاي درجه هفت و بالاتر، محکوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر، انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی و عمومی و عدم صلاحيت هر يک از اعضاء به جهت از دست دادن شرایط قانونی، در خصوص افراد انتخابی حائز بیشترین آراء پس از آخرین عضو منتخب جايگزين وي مي‏شود. در این صورت، مدت عضویت عضو جدید تا انتهای همان دوره شورای عالی خواهد بود.

تبصره ۲- هریک از اعضای موضوع بند «الف» ماده (۶۲) می‌تواند از عضویت در شورای عالی استعفا دهد و پذیرش استعفای آن‌ها موکول به تصویب شورای عالی و تأیید رئیس مرکز است.

ماده ۶۵- وظایف شورای عالی

وظایف شورای عالی به شرح ذیل است:

 1. ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف مراکز استانی و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
 2. ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکالت و کارشناسی رسمی؛
 3. نمايندگی مراکز استانی در حمايت از كليه امور صنفي مربوط به وکالت یا کارشناسی حسب مورد در سطح ملی؛
 4. تدوین، تنقیح و اصلاح سیاست‌ها، خط‌مشي‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه وکلا و کارشناسان رسمی و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛
 5. سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي کارآموزان، وکلا و کارشناسان و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
 6. تدوين و تصويب مرامنامه شئون و رفتار حرفه‌اي وكالت یا کارشناسی؛
 7. سياستگذاري و ارائه برنامه­هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا و کارشناسان؛
 8. ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیل و شرح وظايف کمیسیون‌های جدید و یا تلفیق کمیسیون‌ها در مرکز و مراکز استانی مربوطه؛
 9. دریافت نظرات و انتقادات نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط؛
 10. تدوین و پیشنهاد نظام‌نامه‌های مالی و اداری، نمونه صورت‌های مالی و آیین‌نامه‌ها به رئیس مرکز به منظور ایجاد انضباط مالی و اداری در مراکز استانی؛
 11. تدوین و تصويب نمونه قراردادهای وکالت، حق الوکاله، حق المشاوره، کارشناسی و امثال آن.
 12.  

سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص آزمون‌های سالیانه مرکز و برگزاری آزمون پس از اخذ مجوزهای لازم از رئیس مرکز و هیأت نظارت مرکز؛

 1. ارائه سرفصل‌ها و اولویت‌های پژوهشی حوزه‌های ذی‌ربط؛
 2. ارائه پیشنهاد در خصوص افزایش یا کاهش تعداد رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی رسمی یا حوزه‌های تخصصی وکالت (حسب مورد)؛
 3. ارائه پیشنهاد تنسیق و به روزرسانی فهرست صلاحیت‌ها در رشته‌های کارشناسی رسمی و سرفصل اموزشهای حوزه ههای تخصصی وکالت (حسب مورد)؛
 4. نمایندگی مرکز در جلسات و همایش‌های ملی حسب مورد و پیشنهاد نماينده جهت شرکت در مجامع منطقه‏ای و بين المللي مربوطه؛
 5. رسیدگی به اختلافات بین مراکز استانی؛
 6. انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره ۱- در خصوص بند «۱۶» اين ماده در صورتي كه دعوت يا عضويت مستقل براي هريك از مراکز استانی در مجامع مذكور وجود داشته باشد، هر مرکز به صورت مستقل نماينده خود را معرفي مي كند.

تبصره ۲- مصوبات و تصمیمات شورای عالی در چارچوب سیاست‌ها و مقررات مرکز پس از تایید رئیس مرکز، لازم‌الاتباع می‌باشد. مصوبات و تصمیمات مزبور پس از تأیید در پایانه الکترونيکي مرکز منتشر  و ظرف پانزده روز پس از انتشار براي تمامي مراکز استانی لازم الاجراء است.

تبصره ۳- وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی نافي مسئولیت مراکز استانی در انجام وظايف خود نخواهد بود.

ماده ۶۶- دبیرخانه شورای عالی

دبیرخانه شورای عالی به منظور انجام امور اداری و هماهنگی‌های لازم در معاونت مربوطه در مرکز مستقر خواهد بود.

ماده ۶۷- هزینه‌های شورای عالی

عضويت در شوراي عالي افتخاري است و بابت عضويت و شركت در جلسات حق الزحمه اي پرداخت نمي‌شود. چنانچه هر يك از اعضاﺀ به تشخيص و تصويب شوراي عالي به صورت موظف در اين شورا مشغول به كار گردند، با تصويب شوراي يادشده و تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز حق الزحمه اي متناسب براي دوران اشتغال به آنان پرداخت مي‌گردد.

تبصره- هزينه‌هاي جاري شوراي عالي در بودجه‌اي كه همه ساله توسط شوراي مزبور تصويب و به تأیید رئیس مرکز مي‌رسد، از محل منابع مرکز تأمين مي‌شود.

 

این دستورالعمل به پیشنهاد کمیسیون تدوین قوانین و مقررات مرکز، پس از أخذ نظر از هیأت مدیره‌های مراکز استانی، در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ به تصویب رئیس مرکز رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.