بازدید جمعی از وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گیلان از منطقه آسیب دیده امامزاده ابراهیم

بازدید جمعی از وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گیلان از منطقه آسیب دیده امامزاده ابراهیم
در این بازدید، ابعاد حادثه و خسارت های حاصله از حریق، توسط کارشناسان، ارزیابی شد و جهت کمک به آسیب دیدگان تصمیماتی اخذ گردید.

 به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی استان گیلان،محمد باقری هره دشت رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به همراهی شهریار ولیزاده رییس مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان همچنین با حضور جمعی از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری این مرکز، از شهرک آسیب دیده امامزاده ابراهیم(ع) شفت بازدید کردند.

در این بازدید، ابعاد حادثه و خسارت های حاصله از حریق، توسط کارشناسان ارزیابی شد و جهت کمک به آسیب دیدگان تصمیماتی اخذ گردید.