فرایند احراز صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲

فرایند احراز صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲
گزارش تصویری فرایند احراز صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲ استان های گیلان و اردبیل با میزبانی استان گیلان ۲۰ الی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳