گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی و کارشناسی

گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی و کارشناسی
ارائه مشاوره حقوقی و کارشناسی با حضور جناب آقای دکتر عبدلیان پور، رئیس محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در معیت کمیسیون حقوق عامه استان گیلان در مسجد آفخرا رشت و اهدای تمثال رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی توسط اعضای هیات مدیره به رئیس محترم مرکز