گیلان رتبه نخست در اولین رویداد ملی نظریه برتر کارشناسی

گیلان رتبه نخست در اولین رویداد ملی نظریه برتر کارشناسی
کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان نفرات برتر در اولین رویداد ملی نظریه برتر کارشناسی

نخستین رویداد ملی نظریه برتر کارشناسی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور دکتر مسعود ستایشی سخنگوی محترم قوه قضاییه و دکتر حسن عبدلیان پور رئیس محترم مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سایر مقامات محترم قضایی در تاریخ ۲۵ مهر ماه در شهر مشهد مقدس برگزار گردید.

دراین رویداد ملی به ترتیب آقایان:

دکتر علی صمیمی شارمی در رشته امورثبتی و نقشه برداری مقام اول

دکتر اردشیر پور شعبان لیاولی در رشته امور معادن مقام اول

دکتر حمید رضا افرند سرخنی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی مقام دوم را کسب کردند.