محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی اختصاصی مرکز کارشناسان رسمی گیلان

محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی اختصاصی مرکز کارشناسان رسمی گیلان
به منظور دسترسی آسان کارشناسان رسمی دادگستری جهت محاسبه ماده 11 تعرفه حق الزحمه کارشناسی با آخرین ویرایش و مصوب 1402/08/20 ریاست محترم قوه قضائیه لینک اختصاصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با امکان دریافت خروجی فایل pdf و چاپ آماده ارائه می باشد.
محاسبه آنلاین ماده‌ ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه
لینک اختصاصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان