دیدار هیات مدیره با مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان گیلان

دیدار هیات مدیره با مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان گیلان

دیدار اعضای هیات مدیره و تعدادی از کارشناسان مرکز با جناب آقای دکتر رحمانی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان گیلان در خصوص استفاده از ظرفیت کارشناسان مرکز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶