محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی

محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی
به منظور دسترسی آسان کارشناسان رسمی دادگستری جهت محاسبه ماده 11 تعرفه حق الزحمه کارشناسی با آخرین ویرایش و مصوب 1402/08/20 ریاست محترم قوه قضائیه لینک اختصاصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با امکان دریافت خروجی فایل pdf و چاپ آماده ارائه می باشد.
محاسبه آنلاین ماده‌ ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه
لینک اختصاصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان