ارائه خدمات حقوقی،کارشناسی و مشاوره ای رایگان توسط اعضای هیات مدیره

ارائه خدمات حقوقی،کارشناسی و مشاوره ای رایگان توسط اعضای هیات مدیره
ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره ای رایگان توسط اعضای هیات مدیره مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان گیلان در مسجد صاحب الزمان عج رشت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره ای رایگان توسط اعضای هیات مدیره مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان گیلان در مسجد صاحب الزمان عج رشت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲