تقدیر از کارشناسان جانباز مرکز به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز

تقدیر از کارشناسان جانباز مرکز به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز
تقدیر از جمعی از کارشناسان جانباز مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز در محل مرکز مورخ 1401/12/07